Het accent van mijn lessen ligt op leren omgaan met olieverf, en het het individueel leren schilderen in een later stadium van eigen gekozen onderwerpen.. Ik doe dit heel gericht met kleine groepjes leerlingen per les van 2 uur, zodat iedereen haar volledige aandacht kan krijgen. De leerlingen zijn amateur-schilders van alle niveaus, die zich willen bekwamen in het schilderen met olieverf. Men kan zelf kiezen wat men wil schilderen, als het maar een onderwerp is dat iemand boeit: een uitzicht uit het eigen huis, een stilleven, een portret van een familielid of iets anders. Omdat nog steeds lijkt dat olieverf een materiaal is, dat de reputatie heeft van het hoogst bereikbare in het 2-dimensionaal vormgeven, denkt men vaak onterecht dat het moeilijker zou zijn dan schilderen met aquarelverf. In feite is het niet zo'n moeilijk materiaal. Je kan fouten maken, waarover je steeds weer kan schilderen, verbeteren zonder dat dit afbreuk doet aan het schilderij; in tegendeel, het steeds weer verbeteren maakt het schilderij een optelsom van verbeterde fouten en het schilderij wordt daardoor boeiender van kleur. Verdere informatie kunt U krijgen door te bellen , of u direkt aan te melden telefoon 0344 652465 of te mailen naar ceesslokker@gmail.com